Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

18. 6. 2007


img166/5086/srfv4.png


1. ETICKÝ KODEX


Vykání a Tykání
-Všichni studenti musí profesorům a
zaměstnancům Krásnohůlek vykat, pozor, ale i naopak
profesoři studentům musejí také vykat.
Pouze profesoři mezi profesorama a
studenti mezi studentama si můžou tykat.

Oslovování-Student oslovuje profesory
„pane profesore, paní profesorko“,
přičemž může připojit jméno. Profesor studenty
oslovuje jménem nebo příjmením z pseudonymu.
Nikoli však jinou přezdívkou či jménem, než má uživatel
v Krásnohůlkách.

Chování-  Zde je řetěz, který naznačuje,
kdo koho má v dané chvíli neprodleně
poslechnout, postupně podle hodnosti:

Ředitel=> Kolejní Profesor=> Profesor=> Primus=> Prefekt=> =>Student

Mluva- Když si píšete e- mailem s osobami z virtual.bradavic:
Mluva musí být v Oficialních dopisech(e-mailech) uhlazená,
pokud možno bez hrubých chyb. Pokud uživatel je dyslektik a
někdo mu vyčte jeho špatný pravopis, musí se mu podle
školního řádu neprodleně slušně omluvit.
V osobních neoficialních dopisech (e-mailech)
spolu mohou uživatelé mluvit jak chtějí, ale i tak
je zakázáno používat výhrůžek, hrubých a vulgárních slov
a to platí i především při vyučování, ve škole nebo na pozemcích školy.

2. TRESTY


 Přímé potrestání profesorem- Profesor smí udělit tzv. „přímé potrestání“,
pokud student poruší nějaký bod školního řádu.
Může být v těchto formách: Omluva,
vyloučení z předmětu(pokuď není povinný),
školní trest (prakticky cokoliv)
Pokuď mu chce odebrat body může,
ale pouze jestli udělal něco co je zapsané
v tabulce udělování a odebírání bodů.Musíte to napsat ředitelce,že chce odebrat nebo přidat body.

 Podání stížnosti- Pokud student nebude souhlasit
s „přímým potrestáním“, i tak uposlechne a nebude se s
profesorem hádat. Následně podá stížnost přímo řediteli školy.

 ,,Lebky"- Udělit lebku může ředitel a to jak profesorovi,
tak i studentovi.Lebka se zobrazí v uživatelově profilu
a značí, že způsobil nějaký delikt proti školnímu řádu.
Pokud uživatel dosáhne celkového
počtu 15 lebek, bude vyhozen ze školy a zablokována mu
další registrace. Lebky nejde nijak „odstranit“ a zůstanou na
uživatelově kontě do konce školního roku.

 Okamžité vyloučení ze školy- Okamžité vyloučení ze školy
může ředitel školy uplatnit tehdy, pokud káraný uživatel nejeví
snahu se napravit nebo v brzkém časovém období po sobě udělá
více prohřešků proti školnímu řádu. Mimo to vedení musí provést
okamžité vyloučení ze školy, pokud si je vědomo toho, že
uživatelova registrace je vesměs vyplněna nesmyslně.

3. UČEBNÍ ŘÁD


Bodové konto- Každý student může své koleji pomoc tím,
že se snaží nasbírat co nejvíce bodů. Body může získat, ale i ztratit
 během hodiny, ale i v jiných aktivitách, o kterých se
zmiňuji v bodovací tabulce, o které jsem se zmínila výš.

 Výklady-hodiny- Všechny hodiny se budou konat v učebně.V každé učebně je chat, přes který budete komunikovat s profesorem
a zde budete poslouchat jeho výklad a snažit se být co
nejvíce aktivní. Na každou hodinu (již sem se zmínila)
musíte dorazit nebo dostanete lebku. 1. hodina je seznamovací
a úvodní-tam vám profesor řekne co budete v tomto ročníku
dělat a každý student tam musí o sobě něco napsat.
V 2.hodině vám profesor něco řekne k látce potom vám výklad
napíše na tabuli-napíše TABULE: a tam napíše ten výklad.
Každý žák mu musí napsat,že si to
napsal-NAPSÁNO NA PERGAMENU.
Je to váš problém,když si to někam nenapíšte, protože potom
budete mít problémy při testech. Na konci hodiny vám
profesor zadá domácí úkol a vy ho musíte do doby,
kterou vám tam profesor napíše mu ho zaslat
e-mailem nebo poslat na alíka jinak dostáváte lebku a ztratíte body. 3. hodinu vám dá
písemný test a na konci hodiny si zopakujete, co v tom testu bylo.
Ze těchto 3 hodin se skládá jeden ročník jednoho předmětu.
Každý měsíc máte 1 hodinu od každého předmětu.
Ale nebojte se každý student musí mít min. 8 předmětů,
a každý profesor má 7 ročníků, takže každý má co dělat!

Úkoly- Každý profesor tedy musí zadat
při 2. hodině domácí úkol. Ten úkol se musí týkat látky,
kterou probírají. Vždy tam napíše o čem má být, jestli tam chce
něaké obrázky a jak má být dlouhý. Nesmí být delší než běžná
velikost pergamenu A4. Student to musí do danného termínu
odevzdat jinak ztrácí body a dostává lebku.
Student to vždy odesílá profesorovi na jeho e-mailovou
adresu, neposílá to v žádných souborech, jako je
Microsoft Word, ale jako klasický e-mail a chce
nebo musí poslat obrázky tak zkopírované v něm.
Pokud student bere od někud informace nebo
obrázky vždy udává zdroj.
(www stránku, knihu, ...)

Studenti ve třídě- Každý student musí chodit
na hodiny, plnit úkoly a jestli chce tak může
chodit na přednášky. U nepovinných předmětů je to to samé,
akorát si ho student vybral dobrovolně-navíc.
Ale jinak musí chodit na hodiny a plnit úkoly, jako u povinných
předmětů akorát když přijde pozdě, nepřinese úkol a
nebo udělá něaký prohřešek tak mu nevezmou body a
nedají lebku, ale rovnou ho vyhodí z toho předmětu.

Přednášky- Profesor musí dělat přednášky
pro svůj předmět, pro všechny ročníky. Na přednášky
nemusí chodit nikdo, ale přes to tam musí vždy profesor v tu
dobu být a abych si to ověřila, že tam je tak mi tam musí napsat,
jako že tam je jinak dostává 2,5 lebky takže,
když se 2x nedostaví má vyhazov... Přednášku má
1 za měsíc a vstahuje se ke všem ročníkům takže opravdu
jen jednou. Když někdo přijde na přednášku
musí se tam napsat je to i pro toho studenta
dobré, protože se mu připočítá + k inteligenci.
Profesor přednáší a vždycky na konci dává otázky
a ten, kdo odpoví dobře dostává body a potom se ptá,
jestli nemá někdo něaké dotazy k přednášce
a studenti až tehdy se můžou ptát...

Povinná docházka- Každý student, když přijde na
hodinu se musí ohlásit-napsat, že tam je...
Učitel píše docházku-e-mailem mi pošle studenty, kteří nepřišli
včas nebo vůbec na hodinu.Ti pak tedy dostanou lebku
a ztratí body. Pokuď tedy mi den dopředu napíší omluvenku tak
jim body odčítat nebudu a lebku nedostanou.

Speciální ceny- Speciální ceny mohou být uděleny ředitelem
školy při nějaké významné příležitosti, jako je završení školního
roky, půlrok, výročí, svátek atd. Ceny jsou samozřejmě
nehmotné, ale objeví se ve vašem profilu
jako malý pohár a bude tam napsané za co jste to dostali a také
dostanete + do zkušeností a uživatel si je přenáší do
dalšího školního roku. Jejich hodnota se liší, podle toho,
za jaké okolnosti byly uděleny, a proto se i
mění přidělení zkušeností.

Soutěže- Soutěže má povoleno organizovat jen
profesoři a ředitel školy. Výhra je na začátku pevně
stanovena a v průběhu soutěže se již nemůže měnit.
Nad výsledkem soutěže nemůže rozhodovat jen jeden
profesor a s jejím výsledkem musí být seznámen
ředitel školy, který to může i sám rozhodnout a který
 i předá výherci stanovenou cenu. Nesmí se
soutěžit o hmotné statky nebo peníze, může se soutěžit o
zkušenosti, inteligenci, kreativitu, body a
speciální ceny. Školní pohár je celoškolní soutěž,
která má vlastní a specifická pravidla.

Kolejní profesor- Každý kolejní profesor se stará o svoji kolej,
aby studenti z jeho koleje nedělali ve škole humbuk a
aby dodržovali školní řád. Kolejní profesor vybírá
prefekty a primuse. Kolejní profesor může nabídnout
řediteli školy vyloučení žáka jeho koleje ze školy. Všichni 4
kolejní profesoři a ředitel školy je školní vedení, které rozhoduje
o žácích, jejich prospěchu a pobytu na škole.

Primusové a Prefekti- Každá kolej má 2 primuse
a 2prefekty (holka+kluk). Prefekti a Primusové jsou
vlastně jedno a to samé akorát prefekti se starají o
1., 2. a 3. ročník a primusové o 5., 6. a 7. ročník a o 4. ročník se
většinou starají prefekti i primusové dohromady. Pref. a prim.
se starají, aby se studenti chovali slušně a aby dodržovali
školní řád. Pref. a Prim. můžou studenty trestat
SPRAVEDLIVÝM odečítáním bodů podle bodovací tabulky.
Prefektem se můžeš stát ve 4. ročníku a
Primusem se můžeš stát v 5.ročníku.
Prefekty a Primuse vybírá Kolejní profesor.

5. BEZPEČNOST

Zákaz vstupu-
Je přísně zakázáno všem studentům
vstupovat bez profesrů do Temného lesa a
nezáleží na tom, zda-li jsou plnoletí platí to pro
všecny studenty! Další přísný zákaz vůbec vstupování
je do Chroptící chýše v Prasinkách! A když se
v Bradavicích potkáte se dveřmi, dvířky nebo bránou,
kde je napsáno Vstup přísně zakázán a u toho
bude podpis Albus Brumbál tak to znamená,že je
tam přísný zákaz jak pro studenty tak i pro profesory...!!
 Také je zakázáno všem studentům
vstupování do zakázaného oddělení v knihovně
a vstupování do cizích kolejí.

Hesla k chatům- Hesla bych vám správně měla
poslat hned po registraci pokud se tak nestane,
informujte mě o tom přes soví poštu v mé ředitelně.
Hesla nesmíš jakýmkoli způsobem nikomu zdělit.

Přihlašování- Je přísně zakázáno se na veškerých
chatech nebo kdekoli na této škole se vydávat za
někoho jiného. Je také zakázáno se víc než 1 na
Virtual.Bradavicích registrovat.
A bodovat smí pouze ředitel, profesor,
prefekt nebo primus!!! 

 Kouzlení- Je přísně zakázáno používat kouzla
, formule nebo lektvary jako obranu proti druhému
žákovi (či zaměstnaci). A dále je zakázáno dělat kouzla,
která se nepromíjejí či jiná nebezpečná kouzla,
formule nebo lektvary!!

Letaxová síť- Je zakázáno se po škole pohybovat letaxem.

Opouštění hradu- Je zakázáno opustit po dobu studia
areal školy a to jakýmkoli způsobem!


Platnost školního řádu- Tento řád je závazný naprosto všem uživatelům Virtual.Bradavic od ředitele po nejnovějšího
uživatele. Pokud dojde k jeho jakékoli změně, musí být
uživatelé patřičně upozorněni. Výrazněji se může měnit pouze
na začátcích školního roku nebo pokud k tomu dá impuls
současná situace, která poukáže na to, že se v mnohém neosvědčil.

NEZNALOST ŠKOLNÍHO ŘÁDU NEOMLOUVÁ !!!